วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

2008


This is all of my work in 2008 that I've posted in http://www.itemstudio.org/ (old) thai digital art forum.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 มกราคม 2552 20:55

    โอโห เหฌนภาพรวมงานแล้วทึ่งมากๆครับ สุดยอด

    ตอบลบ