วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

Shape study
doodle landscape
playing with custom brush

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2552 23:07

    ชอบวิธีการ Shape Study มากเลยครับ เป็็นเทคนิคที่น่าสนใจมากครับ

    ตอบลบ