วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Alone concept artThis artwork made for shortfilm project "ALONE"..
all done in photoshop with custom brush

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Portrait of a magic warrior