วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

My Doodle 001

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

My doodle landscape 2วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

My doodle landscape

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

The wild windThis image I made for CG+ magazine cover.

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Final Design


This is my best design in side view.
I think I will have a trouble when draw this in perspective cuz my perspective skill is too poor..

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ThaiSpaceShip Design
My first attemp to get some idea and shape.

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

The Golden Axe

the golden axe from Chaichan Artwichai on Vimeo.My Final project
See developement blog at
http://thegoldenaxe-thesis.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Fantasy WorldFirst post in this year!!