วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ThaiSpaceShip Design
My first attemp to get some idea and shape.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น