วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Evacuation FamilyAccording the flood situation in Thailand, thai artist comunity at www.itemstudio.org has created a challenge and the topic is about flooding disaster for think of this event
My idea is about evacuation family in flooding situation. The family is represent thai people who always smile even though in bad situation because we are land of smile.
This work was done by using photoshop and took about two week to finished. hope you like it.

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

BeautyTimeMy personal work made for fun.

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

My First MoleSkine!!I dont know what to say..just great sketch book I've ever draw :)
Cant stop!!

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Lady leica


Character design made for fun

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

some doodle

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Feel

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

My Cover ArtI made this work for Pearl publishing and this is my first cover art.
I have only 3 days from the client to finished this piece,
So I have not much time to polish it.

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

Scale of life

I made this picture for “Share One Planet” Wild Animals CG Art Elites Invitational Competition
In this artwork I try to push the meaning and important of life is not depend on the scale of body.
Scale of life maybe different, but scale of soul are the same..

you can find more information about the competition here

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

Lonely night

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554