วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

My First MoleSkine!!



I dont know what to say..just great sketch book I've ever draw :)
Cant stop!!

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Lady leica


Character design made for fun

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

some doodle