วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

The Waitress

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Girl In Color

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Girl Sketch

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Green

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

Rainy Day

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

Summer Girls


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

Master Copy


I did a master copy for study my value and color skill..

Here is process of painting start by black and white and add color later.
The original painting by Charles Joshua Chaplin one of my favorite artist.วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

หมูหัน


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Blonde Girl


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Esperanza SpaldingI love jazz..

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Portrait studyวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

An Old PuppetThis months subject for competition with my friends is " Thai Ancient Robot ".

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

HunterSmall competition for fun with my friends at studio.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Some Doodle

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

IpadPainting02

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

Some people in my art