วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

RosePersonal artwork made for fun..

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Composition Studyวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Girl And Landวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Zbrush Head Sketch001

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555