วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Portrait studyวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

An Old PuppetThis months subject for competition with my friends is " Thai Ancient Robot ".