วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

Rainy Day

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

Summer Girls


วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

Master Copy


I did a master copy for study my value and color skill..

Here is process of painting start by black and white and add color later.
The original painting by Charles Joshua Chaplin one of my favorite artist.วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

หมูหัน


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555