วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Girl 347


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Good Morning


วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

Girl 343


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

Untitled 001


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

Land 172


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

Ipad Painting


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Old boot and new love


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Land 177


วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Duckweed Monster


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Land 175


วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Girl 335


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Project Sunday "Reborn"

Personal Project made for fun


วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Dreamland

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

An old Junk space


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Lightshop


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Girl 316


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

Landscape watercolor classวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

Bee machine